dimecres, 3 d’octubre de 2007

Tipologies de turisme natural


Introducció
El turisme natural augmenta molt més ràpid que els altres tipus de turisme, ja que no menys d’un 60% de turistes internacionals pot ser considerat turisme natural.

Diferents autors han tractat aquest tema:


•Laarman i Durst diu que hi ha tres elements principals dins aquest tipus de turisme segons l’educació, la reconstrucció i l’aventura.

•Lindberg defineix quatre tipus de turistes els incondicionals (investigació), els dedicats (descobriment de la història i la natura), els establerts (aventurers) i els ocasionals.

•Hvenegaard va investigar les diferents tipologies de turisme natural.

Metodologia

Es va realitzar una investigació dels diferents turistes, basant-se en dues destinacions diferents que oferien un producte turístic similar. Per recollir les dades necessàries varen ser escollides dos llocs naturals, el primer localitzat a Tromso i el segon ael Comptat Finnmark.
La primera destinació turística oferia activitats tant d’estiu (excursió al glacial, kayak, la excursió de muntanya) com d’hivern (passejos i expedicions en trineu de gossos). El segon destí oferia unes activitats similars a les ja esmentades ( safaris de moto de neu, safaris de ren i pesca).

Els resultats mostraren que la primera destinació (Tromso) rebia un percentatge superior de la tercera edat i Finmark un percentatge més gran de visitants joves.
El qüestionari va incloure preguntes sobre perfils sociodemogràfics dels enquestats. Com per exemple l’edat, el gènere, els ingressos, etc.), característiques dels viatges, així como els motius i les activitats del viatge.

Resultat de l’anàlisi

Categories del motiu del viatge

•Natura: El motiu principal és experimentar la natura i visitar els atractius naturals
•Activitats físiques de risc
•Educatives: Noves experiències, visitar nous lloc i conèixer-los.
•Relaxació, experimentació i trencament de la rutina diària.
•Contacte social: experiències al parlar i millorar la confiança amb si mateix per tenir una sensació de satisfacció.

Identificació de les activitats del viatge: Es va realitzar a través d' enquestes.

Cultures i activitats de plaer(36% dels enquestats):
•Interessats principalment en activitats culturals i de plaer i no activitats físiques.
•Vol contacte social.
•Viatge en grup o de paquet.
•Més probablement té renda inferior a 62.500 euros.

Activitats de la natura (22% dels enquestats):

•Interessats en relaxar-se.
•Interessats en activitats de risc.
•Contacte social.
•Més probablement té renda superior a 62.500 euros.

Altres (42% dels enquestats):
•Li agrada viatjar independent.
•No interessat en cap de les activitats anteriors.
•Té una renda inferior a 62.500 euros.
•li agrada viatjar independent.


Consideracions de les destinacions turístiques naturals:


No tothom que vagi a visitar una zona natural, vol dir que estigui interessat purament en ella.
Per tant, per dissenyar una destinació turística, no només s’ha de tenir en compte l’atractiu de la natura, sinó que han d’incorporar alguns elements culturals, plaer, els atractius de la natura. També s’ha de tenir en compte els possibles visitants de la destinació i la vida de les persones que hi viuen.