dimarts, 29 de gener del 2008

L’ arribada de turistes a Espanya és més lenta que anys anteriors
El número de turistes que van pernoctar a Espanya durant l’ any 2007 va ser d’ un 2% (segons dades de la OMT). Però si les comparem amb els anys anteriors mostra un descens del creixement. Al 2006 el creixement va ser més del doble 4,5%. L’ informe de la OMT manté però que Espanya és el segon destí mundial el recepció de turistes per darrere de França.

Més de la meitat dels turistes (480 milions) viatgen a Europa. Segons dades de la OMT, altres països del nostre continent han incrementat el creixement turístic com és el cas d’ Itàlia, Turquia, Grècia, Portugal i Suïssa.